Spreker

Regelmatig treed ik op voor grote en kleine zalen in lezingen en workshops over het thema ‘Betekenisvolle Werkrelaties’:

Om te kunnen leren, veranderen en innoveren in ons complexe werk komt er steeds meer nadruk op het belang van goede samenwerking en aandacht voor wat er tussen mensen gebeurt. Werkrelaties waarin we ons niet thuis voelen, nodigen eerder uit tot overleven dan tot eigenaarschap, creativiteit en wendbaarheid. De kwaliteit van werkrelaties bepaalt daarmee grotendeels de kwaliteit van het werk.

Inzet bij elke lezing of workshop is overdragen van kennis en het laten ervaren van de impact van werkrelaties op het werk.
Om goed aan te sluiten bij de missie van de organisatie en de actualiteit van de organisatiedynamiek, bereid ik mijn lezingen en workshops altijd graag samen met de opdrachtgever voor.

 

Docent

Ik vervul met veel plezier docentschappen bij onder andere:

  • Sioo: een interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven. [www.sioo.nl]
  • AOG School of Management: een academisch opleidingsinstituut voor leiders en professionals. [www.aog.nl]
  • Noorderlink: een samenwerkingsverband van een aantal grote organisaties (profit en non-profit) uit Noord-Nederland op het terrein van HRM (Human Resource Management) en HRD (Human Resource Development). [www.noorderlink.nl]
  • Wenckebach Instituut (Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking): onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dat richt zich op de ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg. [www.wenckebachinstituut.nl]
  • Neerlands diep: de academie voor publieke bouw- en infrastructuurprojecten [www.neerlandsdiep.nl]

Trainer

Op basis van mijn kennis en ervaring met samenwerkingsvraagstukken ontwikkelde ik een eigen leergang. [Leergang Betekenisvolle Werkrelaties].

Ik heb ervaring met het geven van trainingen over thema’s als: betekenisvolle werkrelaties, onderstroom in organisaties, leiderschap en lidmaatschap; dialoog op het werk, verandering organiseren, adviesvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Soms zet ik training in als ondersteuning voor het werken aan een samenwerkingsvraagstuk. De training kan dan taal en vaardigheden bieden die behulpzaam zijn voor het bespreken van lastige situaties in de samenwerking.

Soms werk ik in mijn trainingen samen met speciaal daarvoor opgeleide trainingsacteurs.