Inhoud en doelgroep

Een inspirerende en praktijkgerichte leergang voor leiders, adviseurs en andere professionals die willen bijdragen aan betekenisvolle werkrelaties. Toepassing van de inzichten kan liggen op het gebied van beleid- en besluitvorming, organisatieontwikkeling, oplossen van conflicten en persoonlijke ontwikkeling. Ik werk met groepen van 10-12 deelnemers.

In deze leergang laat ik zien wat het van jou vraagt om betekenisvolle werkrelaties aan te gaan én hoe je anderen daarbij kan ondersteunen en begeleiden. We werken met inzichten vanuit organizational learning, systemisch werk, deep democracy, antropologie en breinonderzoek. Je krijgt concrete handvatten om je eigen bijdrage aan patronen te onderzoeken, te interveniëren in lastige situaties en de besluitvorming in te richten. Er is daarbij veel ruimte voor eigen casuïstiek. Met hulp van opdrachten en vragen tijdens de leergang kun je je eigen leerlijn verder verkennen en de inzichten vertalen naar de eigen werksituatie.

Dag 1 & 2: Het fundament
Dag 3 & 4: Plezier beleven aan spanning
Dag 5: Integratie

Het programma vraagt van jou als deelnemer de bereidheid om zowel de eigen persoonlijke triggers te onderzoeken als mee te kijken in vraagstukken van collega’s. Dit vraagt om een veilige setting waaraan we, zoals ik ernaar kijk, gezamenlijk bijdragen.

De basisgedachte van de leergang is dat onze medewerkers en wijzelf over het algemeen graag een goede bijdrage leveren in ons werk. Als we dat niet doen, is dat niet omdat we verkeerde intenties hebben, maar omdat we de situatie als lastig ervaren. In onze complexe werkelijkheid hebben we voortdurend te maken met dilemma’s en tegenstellingen. Vanuit deze onderstroom geven we onszelf opdrachten iets wel of niet te doen. Met name in lastige situaties doen we dat niet altijd op een behulpzame manier en belanden we, ongewild, in onproductieve werkrelaties. De paradox is dat we er als het ware zélf voor zorgen dat we dáár komen waar we níet willen zijn. Het helpt in dergelijke situaties weinig om eerdere pogingen te herhalen, het gewenste gedrag in mission statements op te schrijven of afspraken alsmaar opnieuw te maken. Het zijn dan ook niet de afspraken die leiden tot gedrag. Ons leven wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van onze relaties. Dat is in organisaties niet anders. Bewust en onbewust reageren we op spanningsvelden die we ervaren in de onderlinge samenwerking. Ons vermogen deze spanning te herkennen en te omarmen is bepalend voor groei en innovatie. Naarmate onze werkrelaties steviger zijn, gaat ons dat gemakkelijker af.

Opbrengst

  • Inzicht in de logica en impact van onderstroom in organisaties;
  • Handvatten voor het transformeren van onproductieve werkrelaties in een meer betekenisvolle samenwerking;
  • Meer in staat zijn spanning te benutten, jezelf daarbij in te zetten en anderen te begeleiden;
  • Focus in je persoonlijke leerlijn en de vertaling daarvan naar je eigen werksituatie.