Vragen opdrachtgevers

Voorbeelden van vragen die bij mijn adviespraktijk binnenkomen:

  • Het motto ‘afspraak is afspraak’ werkt hier niet. Als men ‘ja’ zegt, doet men ‘nee’, kun jij ons helpen?
  • Er is in ons team weinig onderling vertrouwen, dit is slecht bespreekbaar en heeft tegelijkertijd grote impact op ons presteren. Wat nu?
  • Tijdens werkoverleg hebben mijn medewerkers nauwelijks inbreng, in de wandelgangen echter des te meer. Hoe veranderen we dit?
  • Er bestaat veel angst voor de fusie die er gaat komen. Hoe organiseren we een proces waarin een ieder tot zijn recht komt?
  • Er is een conflict tussen een aantal medewerkers en de hele groep heeft daar last van. Wat nu?
  • Kun jij ons helpen goed op te starten als bestuur? Er komen zware tijden aan en we willen op elkaar kunnen terugvallen.
  • We hebben als organisatie met complexe inhoud te maken en met een groep medewerkers die niet gemakkelijk met elkaar overlegt, hoe organiseren we de dialoog?

Werkwijze

Advies en procesbegeleiding begint vaak met een globale vraag van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld: ‘Het motto ‘afspraak is afspraak’ werkt hier niet. Als men ‘ja’ zegt, doet men ‘nee’; hoe doorbreek ik dit?’ Ik vind het prachtig werk om samen met de klant aan zo’n puzzel te beginnen. Geen situatie is gelijk en er zijn altijd mogelijkheden. Wat is er werkelijk aan wiens hand? Waar zit lusteloosheid, waar juist energie? Wat is een mogelijke eerste stap?

Samen werken aan samenwerking

In de vragen die ik krijg, is de klant niet los te zien van de vraag. Ik kan dus niet als adviseur de vraag in m’n eentje achter mijn bureau gaan zitten oplossen. Dat doet de vraag geen recht. Het gaat juist om samenwerking waarin we de rollen verdelen. Bijvoorbeeld: de leider verwoordt de visie van de organisatie en ik begeleid het gesprek daarover. Of bijvoorbeeld: medewerkers geven aan wat niet makkelijk bespreekbaar is en ik verzin een manier om het er toch op een veilige manier over te hebben. Zo maken we optimaal gebruik van elkaars informatie, positie en expertise.

Stap voor stap

Ik werk ontwikkelingsgericht en betrek medewerkers in het pendelen tussen denken en doen. Het vraagt om een proces waarin voortdurend bijsturing mogelijk is. Samen met jou bespreek ik steeds de volgende stap in het traject en ook spreken we af wie daarbij welke bijdrage levert. Zo stapsgewijs werken en afspraken maken, maakt het prettig overzichtelijk en behapbaar.

Congruentie in doel en aanpak

Als een organisatie bijvoorbeeld meer openheid nastreeft, dan moet het proces ook op een open manier zijn vormgegeven. Dat maakt het geloofwaardig. Dus eerlijk en helder zijn over gemaakte keuzes in plaats van ze verbergen en mooi weer spelen. Vanaf het eerste moment doe je zo ervaring op met de nieuwe manier van denken en doen en alle reacties die dat geeft bij jezelf en anderen.

Fun en functie

Als je de rode draad te pakken hebt en weet waarmee je aan de slag wilt, dan is het natuurlijk de kunst de aanpak zo effectief en leuk mogelijk te maken! In mijn begeleiding werk ik vaak met werkconferenties: bijeenkomsten waarin betrokken partijen op een effectieve manier aan de slag gaan met het vraagstuk. Belangrijke vragen zijn:

  • Wat is de vraag?
  • Wie moet erbij zijn?
  • Hoe moeten we werken om een stap te kunnen maken?

Ik heb vele werkvormen tot mijn beschikking en leer ook graag steeds weer nieuwe. Werkvormen kunnen helpen drempels te verlagen, het proces te versnellen of juist te vertragen, op een andere manier te kijken waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Wat ik wanneer inzet, is steeds opnieuw afhankelijk van de situatie.