Visie

Gefascineerd door het thema ‘leren in organisaties’ werk ik aan samenwerkingsvraagstukken; als organisatieadviseur, docent/trainer of als coach. Ik ben gespecialiseerd in de ontwikkeling van betekenisvolle werkrelaties. Samen met mijn klanten ga ik op zoek naar waarachtigheid en levenslust in het werk. Ik stel betrokkenen in staat fundamenteel anders te kijken, geef praktische handvatten om betekenisvol samen te werken en zorg dat er wat te lachen valt.

In mijn aanpak ga ik uit van de volgende visie. Lid worden van een organisatie is een keuze en pas mogelijk als je bereid bent je aan de taak van die organisatie te wijden. Om betekenisvol werk te leveren, vragen we elkaar relevante informatie op tafel te leggen en maken we mooie afspraken over eigenaarschap, lef tonen, wendbaarheid en het waarderen van verschillen. Maar in de praktijk, in onze complexe werkelijkheid, doen we vaak iets anders, laten we ons niet zien en verzeilen we onbedoeld in een samenwerking die niemand wil. We laten ons dan ook niet sturen door afspraken alleen. Ons leven wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van onze relaties. Dat is in ons werk niet anders. Samenwerking, groei en innovatie vraagt van ons het onbekende in het werk – met de daarbij horende spanning – aan te gaan. Naarmate onze werkrelaties steviger zijn, gaat ons dat gemakkelijker af. Goed lidmaatschap betekent mijns inziens daarom niet alleen dat je belooft je te wijden aan de taak maar ook aan de werkrelaties die daarvoor nodig zijn.

Mijn uitgangspunt is dat mensen graag een goede bijdrage leveren aan hun werk en daarom is mijn favoriete vraag: waarom gaat het (niet) vanzelf? Het antwoord heeft dan vaak te maken met de kwaliteit van de onderlinge werkrelaties.

Achtergrond

Ik studeerde gedragswetenschappen (orthopedagogiek en onderwijskunde) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna verdiepte ik mij in organisatie- en veranderkunde.

In de jaren negentig werd ik gegrepen door het gedachtegoed over organizational learning van Chris Argyris, hoogleraar aan Harvard University en de grondlegger van de lerende organisatie. De vonk sprong over toen ik aan den lijve ervoer dat we in lastige situaties feitelijk iets anders doen dan wat we denken dat we doen en waar we in theorie zeggen achter te staan. We zijn bijvoorbeeld vóór openheid, maar houden in een lastig gesprek toch graag voor ons wat we van de ander denken. Hierdoor dragen we zelf, onbedoeld, bij aan een onproductieve samenwerking.

In mijn loopbaan ben ik voortdurend op zoek gebleven naar invalshoeken om meer te weten te komen over leren en samenwerken in organisaties. Er kwamen inzichten en instrumenten bij vanuit het systemisch werk, waarin door het opstellen van systemen niet direct zichtbare relaties tussen de leden en eventuele knelpunten daarbinnen zichtbaar worden. Ik kwam in contact met de taal van deep democracy, een methode en filosofie, gericht op het nemen van wijze besluiten. Ik verkende de invalshoek vanuit het brein en de antropologie; ik leerde dat veel gedrag volstrekt normaal is en dat we er maar beter rekening mee kunnen houden.

Ik leerde ook veel over mezelf. Sommige dingen werden makkelijker, andere niet, maar ik begreep ze een stuk beter. Ook dat helpt.

In mijn werk als adviseur, deed ik samen met mijn klanten veel ervaring op met de toepassing van al deze inzichten in samenwerkingsvraagstukken. Hierbij zag ik telkens weer hoe werkrelaties het vertrekpunt vormen in ons werk. Niet alleen in de organisaties, groepen en personen die ik begeleid, maar ook in mijn eigen werkrelaties met klanten.

Ik heb in mijn loopbaan afwisselend als intern en extern adviseur gewerkt, waarvan, onder andere, zes jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en vijf jaar bij De Galan & Voigt, bureau voor organisatieontwikkeling. Sinds 2004 ben ik gevestigd als zelfstandig adviseur in het noorden van het land. Naast mijn adviseurschap treed ik op als docent bij onder andere Noorderlink, Sioo en het Wenckebach Instituut van het UMCG. Ik ben lid van de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen.

Publicaties

Ahuis, G.J. (2021). De spanning in ons verhaal – Begeleiden naar betekenisvolle werkrelaties. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 10 (1), 2-12 [Download]

Ahuis, G.J. (2021). Pleiten en Onderzoeken – Lerende gesprekken over complexe vraagstukken. Opleiding & Ontwikkeling, 34 (1), 13-17 [Download]]

Ahuis, G.J. & Kloosterboer, P. (2020). Het ambacht van Argyris – Over leren in organisaties. M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie, 74 (5/6), 110-126 [Download]

Ina Ahuis (2019). Betekenisvolle werkrelaties. Deventer: Management Impact . EEN BOEK

Adrie van den Berge en Ina Ahuis (2006). Coachend leiderschap: leren aan twee kanten, Management Executive, Deventer: Kluwer. [Download]

Ina Ahuis en Jan Jacobs (2001). Leren van, door en in teams; Sigma, Tijdschrift voor excellent ondernemen, Deventer: Kluwer. [Download]

Adrie van den Berge, Ina Ahuis, Jan Jacobs (2000). Teams brengen zuurstof in uw kwaliteitspraktijk. De sociaal-dynamische aspecten van kwaliteitsteams; Handboek Integrale Kwaliteitszorg, Deventer: Kluwer. [Download]

Opdrachtgevers

Ik werk voor non-profit en profit organisaties, met name in het noorden van het land. Mijn opdrachtgevers komen vanuit universiteiten, ziekenhuizen, onderzoeksinstituten, waterschappen, gemeentes, provincies, ministeries, onderwijsinstellingen, jeugdzorg, zorginstellingen, het bankwezen en organisatieadviesbureaus.

Partners

Eenpitter, maar niet alleen! Vaak ben ik als enig adviseur aan een opdracht verbonden. Sommige opdrachten lenen zich beter voor een aanpak met twee adviseurs. In die gevallen put ik uit mijn netwerk ervaren en plezierige collega’s. In dergelijke situaties ben ik voor u contactpersoon en aanspreekpunt in de opdracht.

Voor referenties kunt u contact met mij opnemen, dan breng ik u met veel plezier in contact met een van mijn opdrachtgevers.