Docent

Ik vervul met veel plezier docentschappen bij onder andere:

  • Sioo: een interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven. [www.sioo.nl]
  • Noorderlink: een samenwerkingsverband van een aantal grote organisaties (profit en non-profit) uit Noord-Nederland op het terrein van HRM (Human Resource Management) en HRD (Human Resource Development). [www.noorderlink.nl]
  • Wenckebach Instituut (Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking): onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dat richt zich op de ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg. [www.wenckebachinstituut.nl}

Trainer

Op basis van mijn kennis en ervaring met samenwerkingsvraagstukken ontwikkelde ik een eigen leergang. [werkenmetdeonderstroom].

Ik heb ervaring met het geven van trainingen over thema’s als: betekenisvolle werkrelaties, onderstroom in organisaties, leiderschap en lidmaatschap; dialoog op het werk, verandering organiseren, adviesvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Soms zet ik training in als ondersteuning voor het werken aan een samenwerkingsvraagstuk. De training kan dan taal en vaardigheden bieden die behulpzaam zijn voor het bespreken van lastige situaties in de samenwerking.

Soms werk ik in mijn trainingen samen met speciaal daarvoor opgeleide trainingsacteurs.