Partners in WERKRELATIES

Ik ben heel blij dat mijn boek en leergang over Betekenisvolle Werkrelaties zoveel weerklank vindt bij klanten én collega’s.
Om het gedachtegoed verder uit te dragen en te verspreiden heb ik een samenwerkingsverband opgericht met mijn collega’s Mieke Klijn, Marjon Leever, Sanne van Schie, Durk Piet de Vries en Sander Toby. Wij allen zijn gefascineerd door wat er tussen mensen en tussen groepen gebeurt in het werk en het effect daarvan op de kwaliteit van het werk. Vanuit ons samenwerkingsverband Partners in WERKRELATIES willen we bijdragen aan betekenisvolle werkrelaties door samenwerkingsvraagstukken te begeleiden, opleidingen te verzorgen en te publiceren. We benutten onze samenwerking om onze professionele inzet te blijven bevragen en te ontwikkelen en om de moed te vinden steeds opnieuw te erkennen dat we mens zijn. Dat dat samen kan, vinden wij pure rijkdom.

Partners

Mieke KlijnMieke Klijn
Uitdrukking geven aan jezelf in het volle besef dat je deel bent van een groter geheel waaraan je bijdraagt.

Marjon LeeverMarjon Leever
De inconsistentie van mensen benutten voor het versterken van werkrelaties.

Durk Piet de VriesDurk Piet de Vries
Samenwerking wordt sterker als we meer tevoorschijn komen.

Sanne van SchieSanne van Schie
Kijk met plezier naar paradoxen die je ervaart in jezelf en in de relatie met de ander. 

Sander TobySander Toby
Ontspannen in werkrelaties door de spanning op te zoeken.