Marjon Leever

Als adviseur/procesbegeleider/teamcoach houd ik me bezig met samenwerkingsvraagstukken in organisaties. Samenwerken klinkt prachtig en als binnen organisaties wordt gezegd ‘we willen meer (beter) samenwerken’ zal niemand daar tegen zijn. Tegelijkertijd zie ik in mijn werk dat de praktijk weerbarstiger is en dat het ondanks goede intenties van mensen niet altijd gemakkelijk is om samen te werken. Ik vind het fascinerend om te zien hoe mensen soms ergens in verzeild raken op basis van (onuitgesproken) beelden over en weer. Dat maakt dat ik in samenwerkingsvraagstukken altijd kijk naar wat er tussen mensen gebeurt. Ik stimuleer mensen graag om hun gedachten expliciet te maken, navolgbaar te zijn en gezamenlijk alle perspectieven op tafel te krijgen. In individuele coaching werk ik veel met Voice Dialogue, eigenlijk hetzelfde principe, maar dan binnen het individu. Welke dynamiek speelt zich af tussen je ‘ikken’ en hoe bepalen zij ons gedrag? Met mildheid en scherpte naar jezelf en naar de samenwerking kijken, vind ik één van de mooiste dingen in mijn vak. Er ontstaat begrip en inzicht in jezelf én in elkaar en vandaaruit versterkt de samenwerkingsrelatie. Ik vind het heel waardevol om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Want hoe fijn is het om met de mensen om je heen een betekenisvolle (werk)relatie te hebben, mooie resultaten te halen en plezier te hebben in het werk.

Terug