Mieke Klijn

Ik werk samen met opdrachtgevers in Noord-Nederland als (team) coach, procesbegeleider, adviseur en trainer. Meestal bij vragen rond leren, ontwikkelen -en soms kalmeren- in leiderschap en samenwerken.

Ooit hoorde ik dat het zelfstandig naamwoord autonomie is afgeleid van het werkwoord autonomeren: uitdrukking geven aan jezelf in het volle besef dat je deel bent van een groter geheel waaraan je bijdraagt. ‘Autonomeren’ geeft zoveel mooier weer hoe er sprake is van een voortdurend proces, telkens opnieuw. Ik werk graag met Ina Ahuis omdat ze, met Betekenisvolle Werkrelaties, doorleefd handen en voeten geeft aan autonomeren. Wij mensen ervaren allemaal met regelmaat spanning en raken verzeild in inconsistent gedrag en ineffectieve patronen. Erkennen, onderzoeken en in contact veranderen, vormt de kern van hoe ik met mensen daaraan samenwerk.

Terug