scribbelkopWERKWIJZE

1323613686-werkwijzetraining
Trainingen

Ik geef trainingen over thema’s als leiderschap, dialoog op het werk, verandering organiseren, adviesvaardigheden, persoonlijke effectiviteit.
In mijn trainingen probeer ik uiteraard altijd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag en beginsituatie van de deelnemers. Ik probeer vaardigheden over te dragen en overtuigingen te beïnvloeden. Graag werk ik met casuïstiek, van mijzelf en van de deelnemers. Ik houd van korte inleidingen en veel oefenen. Juist in de praktijk wordt de theorie voelbaar!
Soms werk ik met speciaal daarvoor opgeleide trainingsacteurs.

Intervisie
In intervisiebijeenkomsten bespreken deelnemers meer persoonlijke ervaringen en vragen zoals: lastige situaties uit de eigen werkpraktijk, ervaringen met hun professionele rol; vragen over de aanpak van specifieke situaties en problemen. Ik reik deelnemers methodieken aan en sta stil bij het groepsproces en de begeleiding daarvan. Op deze manier maak ik het mogelijk de begeleiding op termijn over te dragen zodat de groep zelfstandig verder kan.
Intervisie wordt vaak als zo nuttig ervaren omdat er sprake is van ‘leren aan twee kanten’: de inbrenger van een vraagstuk leert van de bespreking ervan; de andere deelnemers leren de vraag van de inbrenger op een niet oordelende, maar lerende manier te behandelen en vervolgens de inbrenger goed te adviseren.
Daarnaast blijkt intervisie ook sterk bij te drágen aan de ontwikkeling van gezamenlijke opvattingen en aan de teamvorming. Collega’s die intervisie doen, hoor ik nogal eens verzuchten: ‘dat dit kan met collega’s!’.

scribbelkopVRAGEN OPDRACHTGEVERS

Voorbeelden van vragen die bij mijn adviespraktijk binnenkomen:

 • Kun jij ons helpen onze advieskracht te versterken?
 • Kun jij met ons aan de slag over ons (persoonlijk) leiderschap?
 • Wij willen meer dialoog op het werk, kun jij ons daarin trainen?
 • Kun jij met hulp van intervisie de dialoog binnen onze organisatie versterken?
 • Kun jij interne medewerkers opleiden tot intervisiebegeleiders?

scribbelkopOPDRACHTEN

Voorbeelden van opdrachten:

 • Docentschappen bij Sioo, Noorderlink, Wenckebach Instituut en NSO over thema’s als leiderschap, dialoog op het werk, denken en doen in veranderen (gedachtegoed Argyris), verandering organiseren, adviseren.
 • Opzetten en mede uitvoeren, in de rol van leertrajectcoach, van een leergang voor gedragswetenschappers en managers van een jeugdzorg instantie over de verzakelijking van hun functie.
 • Training voor een HR-adviesafdeling van een bankinstelling over de versterking van hun advieskracht.
 • Training voor een organisatieadviesbureau over acquisitievraagstukken.
 • Ontwikkeling en uitvoering van een training ‘Voorkomen van agressie en omgaan met agressief gedrag’ voor de sociale dienst van een gemeente.
 • Begeleiding professionaliseringstraject ‘Kwaliteitsbeheer nieuwe stijl’ bij een gemeente door een leertraject van een jaar, met verschillende onderdelen: startconferentie, trainingen, leerprojecten, individuele coaching en begeleiding intervisie.